วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กระเบื้องปูพื้น(Floor Tiles) ขนาด 13"x13"
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้ขนาด 13 x 13 นิ้ว
พื้นผิวหน้ากระเบื้องแบ่งออก เป็น2 ประเภท
1.หน้ามัน | Glossy 2. หน้าหยาบ | Matt


กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นพลอยสิงขรสีเทา

P611112 
[13X13]
พลอยสิงขร-เทา
Ploysingkorn-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นพลอยพฤกษาสีเทา

P611142 
[13X13]
พลอยพฤกษา-เทา
Ploypreuksa-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นพลอยพฤกษาสีน้ำตาล

P611147 
[13X13]
พลอยพฤกษา-น้ำตาล
Ploypreuksa-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นทรายสวยนานสีน้ำตาล

P612117 
[13X13]
ทรายสวยนาน น้ำตาล
Saisoynan-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นทรายสวยนานสีอิฐ

P612118 
[13X13]
ทรายสวยนาน-อิฐ
Saisoynan-Brick
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเพชรอิฐตาลสีเทา

P612122 
[13X13]
เพชรอิฐตาล-เทา
Petchittan-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเพชรอิฐตาลสีครีม

P612126 
[13X13]
เพชรอิฐตาล-ครีม
Petchittan-Cream
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นทรายปานแก้วสีอิฐ

P612148 
[13X13]
ทรายปานแก้ว-อิฐ
Saipankaew-Brick
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นจุฬามณีสีน้ำตาล

P612187 
[13X13]
จุฬามณี-น้ำตาล
Chulamanee-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานคัดมณีสีเทา

P612212 
[13X13]
ลานคัดมณี-เทา
Larncutmanee-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานคัดมณีสีอิฐ

P612218 
[13X13]
ลานคัดมณี-อิฐ
Lancutmanee-Brick
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐวาทศิลป์สีเทา

P612222 
[13X13]
อิฐวาทศิลป์-เทา
Itwatasilp-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐวาทศิลป์สีน้ำตาล

P612227 
[13X13]
อิฐวาทศิลป์-น้ำตาล
Itwatsilp-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐวาทศิลป์สีอิฐ

P612228 
[13X13]
อิฐวาทศิลป์-อิฐ
Itwatsilp-Brick
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหินแกร่งมณีสีเทา

P612232 
[13X13]
หินแกร่งมณี-เทา
Hinkrengmanee-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหินแกร่งมณีสีอิฐ

P612238 
[13X13]
หินแกร่งมณี-อิฐ
Hinkrengmanee-Brick
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นงามสมดุลสีเนื้อ

P612246 
[13X13]
งามสมดุล-เนื้อ
Ngamsomdul-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นงามสมดุลสีอิฐ

P612248 
[13X13]
งามสมดุล-อิฐ
Ngamsomdul-Brick
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเพชรแคนย่อนสีเทา

P612252 
[13X13]
เพชรแคนย่อน-เทา
Petchcanyon-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเพชรแคนย่อนสีเนื้อ

P612256 
[13X13]
เพชรแคนย่อน-เนื้อ
Petchcanyon-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเพชรแคนย่อนสีอิฐ

P612258 
[13X13]
เพชรแคนย่อน-อิฐ
Petchcanyon-Brick
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานมิกกี้สีเทา

P612262 
[13X13]
ลานมิกกี้-เทา
LanMickey-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานมิกกี้สีเนื้อ

P612266 
[13X13]
ลานมิกกี้-เนื้อ
LanMickey-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นพลอยสเปนสีน้ำตาล

P604017 
[13X13]
พลอยสเปน-น้ำตาล
Ployspan_Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นพลอยสิงขรสีเนื้อ

P611116 
[13X13]
พลอยสิงขร-เนื้อ
Ploysingkorn-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นพลอยสิงขรสีน้ำตาล

P611117 
[13X13]
พลอยสิงขร-น้ำตาล
Ploysingkorn-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นไม้ซีเมนต์สีเนื้อ

P611136 
[13X13]
ไม้ซีเมนต์-เนื้อ
Maicement-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นไม้ซีเมนต์สีน้ำตาล

P611137 
[13X13]
ไม้ซีเมนต์-น้ำตาล
Maicement-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเพชรอิฐตาลสีน้ำตาล

P612127 
[13X13]
เพชรอิฐตาล-น้ำตาล
Petchittan3Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นพลอยภูฟ้าสีอิฐ

P611136 
[13X13]
พลอยภูฟ้า-อิฐ
Ployphufah-Brick
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นพลอยภูฟ้าสีดำ

P612319 
[13X13]
พลอยภูฟ้า-ดำ
Ployphufah-Black
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นทรายปานแก้วสีเทา

P612142 
[13X13]
ทรายปานแก้ว-เทา
Saipankaew-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นทรายปานแก้วสีเนื้อ

P612146 
[13X13]
ทรายปานแก้ว-เนื้อ
Saipankaew-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐโรมใหม่สีเทา

P612152 
[13X13]
อิฐโรมใหม่-เทา
Itrommai-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐโรมใหม่สีน้ำตาล

P612157 
[13X13]
อิฐโรมใหม่-น้ำตาล
Itrommai-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเพชรคาร์บอนสีเทา

P612162 
[13X13]
เพชรคาร์บอน-เทา
Petchcarbon-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเพชรคาร์บอนสีอิฐ

P612168 
[13X13]
เพชรคาร์บอน-อิฐ
Petchcarbon-Brick
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานโซเฟียสีเทา

P612172 
[13X13]
ลานโซเฟีย-เทา
Larnsophia-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานโซเฟียสีน้ำตาล

P612177 
[13X13]
ลานโซเฟีย-น้ำตาล
Lansophia-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นจุฬามณีสีเนื้อ

P612186 
[13X13]
จุฬามณี-เนื้อ
Chulamanee-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานหินงามสีเนื้อ

P612196 
[13X13]
ลานหินงาม-เนื้อ
Lanhinngarm-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานหินงามสีน้ำตาล
P612197 
[13X13]
ลานหินงาม-น้ำตาล
Lanhinngarm-Brown

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น