กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่

กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้ลายใหม่ขนาด 13 x 13 นิ้ว

พื้นผิวหน้ากระเบื้องแบ่งออก เป็น2 ประเภท
1.หน้ามัน | Glossy  2. หน้าหยาบ | Matt


กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นพลอยสเปนสีน้ำตาล
P604017
[13X13]
พลอยสเปน-นต
Ployspan-Brow
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นพลอยสิงขรสีเทา
 P611112
[13X13]
พลอยสิงขร-เทา
Ploysingkorn-Grey
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นพลอยสิงขรสีเนื้อ
 P611116
[13X13]
พลอยสิงขร-เนื้อ
Ploysingkorn-Beige
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นพลอยสิงขรสีน้ำตาล
P611117
[13X13]
พลอยสิงขร-น้ำตาล
Ploysingkorn-Brown
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นไม้ซีเมนต์สีเนื้อ
P611136
[13X13]
ไม้ซีเมนต์-เนื้อ
Maicement-Beige
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นไม้ซีเมนต์สีน้ำตาล
P611137
[13X13]
ไม้ซีเมนต์-นต.
Maicement-Brown
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นพลอยพฤกษาสีเทา
P611142
[13X13]
พลอยพฤกษา-เทา
Ploypreuksar-Grey
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นพลอยพฤกษาสีน้ำตาล
P611147
[13X13]
พลอยพฤกษา-น้ำตาล
Ploypreuksar-Brown
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นทรายสวยนานสีน้ำตาล
P612117
[13X13]
ทรายสวยนาน-น้ำตาล
Saisuaynan-Brown
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นทรายสวยนานสีอิฐ
P612118
[13X13]
ทรายสวยนาน-อิฐ
Saisuaynan-Brick
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นเพชรอิฐตาลสีเทา
P612122
[13X13]
เพชรอิฐตาล-เทา
Petchittan-Grey
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นเพชรอิฐตาลสีครีม
P612126
[13X13]
เพชรอิฐตาล-ครีม
Petchittan-Cream
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นเพชรอิฐตาลสีน้ำตาล
P612127
[13X13]
เพชรอิฐตาล-น้ำตาล
Petchittan-Brown
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นพลอยภูฟ้าสีอิฐ
P612138
[13X13]
พลอยภูฟ้า-อิฐ
Ployphufah-Brick
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นพลอยภูฟ้าสีดำ
P612139
[13X13]
พลอยภูฟ้า-ดำ
Ployphufah-Black
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นทรายปานแก้วสีเทา
P612142
[13X13]
ทรายปานแก้ว-เทา
Saiparnkaew-Grey
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นทรายปานแก้วสีเนื้อ
P612146
[13X13]
ทรายปานแก้ว-เนื้อ
Saiparnkaew-Beige
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นทรายปานแก้วสีอิฐ
P612148
[13X13]
ทรายปานแก้ว-อิฐ
Saiparnkaew-Brick
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นอิฐโรมใหม่สีเทา
P612152
[13X13]
อิฐโรมใหม่-เทา
Itrommai-Grey
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นอิฐโรมใหม่สีน้ำตาล
P612157
[13X13]
อิฐโรมใหม่-นต.
Itrommai-Brown
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นเพชรคาร์บอนสีเทา
P612162
[13X13]
เพชรคาร์บอน-เทา
Petchcarbon-Grey
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นเพชรคาร์บอนสีอิฐ
P612168
[13X13]
เพชรคาร์บอน-อิฐ
Petchcarbon-Brick
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นลานโซเฟียสีเทา
P612172
[13X13]
ลานโซเฟีย-เทา
Larnsophia-Grey
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นลานโซเฟียสีน้ำตาล
P612177
[13X13]
ลานโซเฟีย-นต.
Larnsophia-Brown
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นจุฬามณีสีเนื้อ
P612186
[13X13]
จุฬามณี-เนื้อ
Chulamanee-Beige
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นจุฬามณีสีน้ำตาล
P612187
[13X13]
จุฬามณี-น้ำตาล
Chulamanee-Brown
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นลานหินงามสีเนื้อ
P612196
[13X13]
ลานหินงาม-เนื้อ
Larnhinngam-Beige
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นลานหินงามสีน้ำตาล
P612197
[13X13]
ลานหินงาม-นต.
Larnhinngam-Brown
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นลานคัดมณีสีเทา
P612212
[13X13]
ลานคัดมณี-เทา
Larncutmanee-Grey
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นลานคัดมณีสีอิฐ
P612218
[13X13]
ลานคัดมณี-อิฐ
Larncutmanee-Brick
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นอิฐวาทศิลป์สีเทา
P612222
[13X13]
อิฐวาทศิลป์-เทา
Itwatasilp-Grey
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นอิฐงาทศิลป์สีน้ำตาล
P612227
[13X13]
อิฐวาทศิลป์-น้ำตาล
Itwatasilp-Brown
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นอิฐวาทศิลป์สีอิฐ
P612228
[13X13]
อิฐวาทศิลป์-อิฐ
Itwatasilp-Brick
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นหินแกร่งมณีสีเทา
P612232
[13X13]
หินแกร่งมณี-เทา
Hinkrangmanee-Grey
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นหินแกร่งมณีสีอิฐ
P612238
[13X13]
หินแกร่งมณี-อิฐ
Hinkrangmanee-Brick
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นงามสมดุลสีเนื้อ
P612246
[13X13]
งามสมดุล-เนื้อ
Ngamsomdul-Beige
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นงามสมดุลสีอิฐ
P612248
[13X13]
งามสมดุล-อิฐ
Ngamsomdul-Brick
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นเพชรแคนย่่อนสีเทา
P612252
[13X13]
เพชรแคนย่อน-เทา
Petchcanyon-Grey
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นเพชรแคนย่อนสีเนื้อ
P612256
[13X13]
เพชรแคนย่อน-เนื้อ
Petchcanyon-Beige
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นเพชรแคนย่อนสีอิฐ
P612258
[13X13]
เพชรแคนย่อน-อิฐ
Petchcanyon-Brick
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นลานมิกกี้สีเทา
P612262
[13X13]
ลานมิกกี้-เทา
Larnmicky-Grey
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่รุ่นลานมิกกี้สีเนื้อ
P612266
[13X13]
ลานมิกกี้-เนื้อ
Larnmicky-Beige

กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่
กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากSosuco ผลิตภายใต้แนวคิด "ใส่ใจทุกเรื่อง กระเบื้องโสสุโก้"โดยทางบริษัทมุ่งมั่นให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุดกับ บริการและ สินค้าที่มีคุณภาพสวยงามและ หลากหลายสีสันและ ดีไซน์ เพื่อตอบสนองความต้องการและ รูปแบบชีวิตที่ปรารถนา

กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่ มีลวดลายสวยงามน่าใช้ ถูกออกแบบให้มีหลายสไตล์ โมเดิร์น คลาสสิค ลายไม้ปลอม แต่ส่วนมากเป็นลายเลียนแบบคล้ายก้อนหิน มีหลากหลายสีสรรให้เลือกให้ตามความชอบ

กระเบื้องโสสุโก้ลายใหม่ส่วนมากจะเป็นประเภทหน้าสัมผัสหยาบ เหมาะกับการใช้งานภายนอกที่อาจจะมีการเปียกน้ำ เช่น โรงรถหรือ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ จะใช้ภายในบ้านก็ได้หากท่านต้องการ

1 ความคิดเห็น:

  1. สนใจสั่งซื้อกระเบื้องโสสุโก้ ติดต่อ 02-3799065-7

    ขอบคุณครับ

    ตอบกลับลบ