ลายกระเบื้องปูห้อง

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
สี
1
ริชมอน
8”x12”
เหลือง
2
แก้วโมเสค
8”x12”
ขาว
3
อิฐผาทอง
12”x12”
น้ำตาล
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
สี
1
ไม้ซีเมนต์
13”x13”
น้ำตาล
2
ไม้ซีเมนต์
13”x13”
เนื้อ
3
ทรายสวยนาน
13”x13”
อิฐ
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
สี
1
มาโรรีน
24”x24”
ครีม
แบบลายกระเบื้องปูห้องนอน2

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
สี
1
พอลล่า
2.5”x8”
ชมพู-ริม
2
พอลล่า
8”x12”
ชมพู-กลาง
3
ดิ้นจินดา
8”x12”
ขาว
4
อิฐวาทศิลป์
13”x13”
อิฐ
5
ทรายปานแก้ว
13”x13”
เนื้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น