ลายกระเบื้องปูพื้น3

แบบลายกระเบื้องปูพื้น9
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
สี
1
อิฐสถาปัตย์
16”x16”
อิฐ
2
อิฐสถาปัตย์
16”x16”
เนื้อ
แบบลายกระเบื้องปูพื้น10
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
สี
1
ซิลค์วุ้ด
16”x16”
แดง
2
ซิลค์วุ้ด
16”x16”
ทอง


แบบลายกระเบื้องปูพื้น11

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
สี
1
ไม้บูเก้
16”x16”
น้ำตาล
2
ไม้บูเก้
16”x16”
เนื้อ
แบบลายกระเบื้องปูพื้น12

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
สี
1
มณีพันธ์
16”x16”
เนื้อ
2
มณีพันธ์
16”x16”
น้ำตาล
3
อิฐสนุก
16”x16”
เนื้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น