ลายกระเบื้องปูพื้น1

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
ทองสายรุ้ง
12”x12”
ทอง (10x10 cm.)
2
ทองสายรุ้ง
12”x12”
เนื้อ
3
ทองสายรุ้ง
12”x12”
ทอง
4
ทองสายรุ้ง
12”x12”
เนื้อ (10x10 cm.)
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
กุหลาบลายงา
12”x12”
ชมพู
2
กุหลาบลายงา
12”x12”
น้ำเงิน
3
กุหลาบลายงา
12”x12”
เขียว
4
กุหลาบลายงา
12”x12”
ทอง
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
ดอกฉลุเงิน
12”x12”
ดำ
2
ดอกฉลุเงิน
12”x12”
น้ำตาล
3
ดอกฉลุเงิน
12”x12”
ดำ (14x14 cm.)
4
ดอกฉลุเงิน
12”x12”
น้ำตาล (14x14 cm.)
5
แก้วผ่องพรรณ
8”x12”
น้ำตาลอ่อน
แบบลายกระเบื้องปูพื้น4

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
อิฐโรมัน
12”x12”
น้ำตาล
2
ไม้แก่นตาล
12”x12”
น้ำตาล
3
หินน้ำตก
12”x12”
เนื้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น