ลายกระเบื้องปูผนัง1

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
แก้วโมเสค
8”x12”
ขาว
2
เมททิลลิโก้
8”x12”
น้ำตาล
3
ไอสุพรรณ
16”x16”
น้ำตาล
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
คาซ่าเดตคคอร์
8”x12”
ขาว
2
รุ้งผาทิพย์
8”x12”
ขาว
3
ไอมณี
12”x12”
น้ำตาล
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
ฝ้ายมณี
8”x12”
เทา
2
ฝ้ายมณี
8”x12”
ครีม
3
ฟอร์เริล
2.5”x8”
ครีม-ริม
4
ฟอร์เริล
2.5”x8”
เทาเข้ม-ริม
5
อิฐผาทอง
12”x12”
เนื้อ
6
อิฐผาทอง
12”x12”
น้ำตาล

 แบบลายกระเบื้องปูผนัง4 


No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
เจมส์ฟลาวเวอร์
2.5”x8”
ชมพู-ริม
2
เจมส์ฟลาวเวอร์
8”x12”
ชมพู-กลาง
3
เถาว์โสภา
8”x12”
ขาว
4
อิฐผิวมณี
12”x12”
ชมพู

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น