ลายกระเบื้องปูผนัง7

แบบลายกระเบื้องปูผนัง25
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
เพชรเกษร
8”x8”
น้ำตาล
2
จอยลาเต้
8”x8”
กลาง
3
ลาเต้
8”x8”
กลาง
4
แพรวผกา
8”x8”
ขาว
5
เมททิลลิโก้
8”x12”
น้ำตาล
แบบลายกระเบื้องปูผนัง26

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
จาไมก้า
12”x24”
น้ำตาล
2
เมททิลลิโก้
8”x12”
น้ำตาล
3
จาไมก้า
6”x24”
ทอง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น