ลายกระเบื้องปูผนัง3

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
ฮาโมนี่
2.5”x8”
ริม
2
ไอดอล แค็ต
8”x8”
กลาง
3
ไอดอล ด็อก
8”x8”
กลาง
4
แพรวผกา
8”x8”
ขาว
5
ดุจแพรพรรณ
8”x8”
เหลืองทอง
6
อิฐเพิ่มค่า
12”x12”
เนื้อ
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
แก้วอนันต์
8”x10”
ฟ้า
2
เพชรอนันต์
8”x10”
ฟ้า
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
ซี-วีต้า
2.5”x8”
ริม
2
ซี-วีต้า
8”x8”
กลาง
3
ดุจแพรพรรณ
8”x8”
เหลืองทอง
4
แพรวผกา
8”x8”
ขาว
5
อิฐเพิ่มค่า
12”x12”
เนื้อ
แบบลายกระเบื้องปูผนัง12

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
ลาเต้
8”x8”
กลาง
2
จอยลาเต้
8”x8”
กลาง
3
เพชรเกสร
8”x8”
น้ำตาล
4
ไอสุพรรณ
8”x8”
น้ำตาล

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น