ลายกระเบื้องปูพื้น2

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
เพชรสวนแก้ว
12”x12”
ชมพู
2
เพชรสวนแก้ว
12”x12”
ฟ้า
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
สนยุโรป
16”x16”
เนื้อ
2
สนยุโรป
16”x16”
เนื้อ (10x10 cm.)
3
สนยุโรป
16”x16”
งา
4
สนยุโรป
16”x16”
งา (10x10 cm.)
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
ภูก้อนเพชร
16”x16”
เทา
2
ภูก้อนเพชร
16”x16”
อิฐ
แบบลายกระเบื้องปูพื้น8

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
หินแอฟริกา
16”x16”
เทา
2
หินแอฟริกา
16”x16”
ดำ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น