วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กระเบื้องตกแต่ง(Decorative) ขนาด 8" x 12"

กระเบื้องตกแต่ง(Decorative) ขนาด 8 x 12 นิ้ว

พื้นผิวหน้ากระเบื้องแบ่งออก เป็น2 ประเภท
1.หน้ามัน | Glossy 2. หน้าหยาบ | Matt

กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นคาปูชิโน่สีขาว
IC105 
[8X12]
คาปูชิโน่-ขาว กลาง
Cappuccino-
White
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นคาปูชิโน่สีงากลาง
IC106 
[8X12]
คาปูชิโน่-งา กลาง
Cappuccino-
Ivory
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโฮล์เจมส์สีเทา
IC112 
[8X12]
โฮล์เจมส์-เทา
Holdjames-
Grey
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเลอบองซูร์สีดำ
IC114 
[8X12]
เลอบองซูร์-ดำ
LeBonjour-
Nero-Center
 กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพลัมมาเรียสีชมพูกลาง
IC119 
[8X12]
พลัมมาเรีย-ชมพู กลาง
Plumeria-
Pink-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเคนซูเอะสีน้ำเงิน
IC121 
[8X12]
เคนซูเอะ-น้ำเงิน ก.
Kenzuae-
Blue-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเคนซูเอะสีแดง
IC122 
[8X12]
เคนซูเอะ-แดง ก.
Kenzuae-
Red-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเดอริโกะสีแดง
IC123 
[8X12]
เดอริโกะ-แดง ก.
Deriko-
Red-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเดอริโกะสีเขียวกลาง
IC124 
[8X12]
เดอริโกะ-เขียว กลาง
Deriko-
Green-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นสยามมิสสีเทาริม
IO107 
[8X12]
สยามมิส-เทา ริม
Siammiss-
Grey-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นลักซ์ปริ้นเช็คสีเนื้อ
IC058 
ลักซ์ปริ้นเช็ค-เนื้อ ก.
Luxe print check-
Argento-Online
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นลักซ์โมเซโก้สีเทา
IC059 
ลักซ์โมเซโก้-เทา อ.ก.
Luxe mosaico-
Gris-Cetro
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นลักซ์โมเซโก้สีเนื้อ
IC060 

ลักซ์โมเซโก้-เนื้อ ก.
Luxe mosaico-
Argento-Centro
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโพสทาเซียสีน้ำเงิน
IC064 
[8X12]
โพสทาเซีย-นง.ก.
Potasia-
Blue-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นนาเชอร์รี่สีทอง
IC068 
[8X12]
นาเชอร์รี่-ทอง ก.
Nacherry-
Gold-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นซูซี่สีแดง
IC071 
[8X12]
ซูซี่-แดง ก.
Suzi-
Red-Center
<กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพอลล่าสีฟ้า
IC076 
[8X12]
พอลล่า-
ฟ้า ก.
Polla-
SkyBlue-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพอลล่าสีเหลือง
IC077 
[8X12]
พอลล่า-
เหลือง ก.
Polla-
Yellow-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโลตัส
IC079 
[8X12]
โลตัส ก.

Lotus-
Centro
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเจมส์ ฟลาวเวอร์สีเนื้อ
IC085 

เจมส์ ฟลาวเวอร์-
เนื้อ ก.
Jameflower-
Beige-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเจมส์ฟลาวเวอร์สีชมพู
IC086 

เจมส์ ฟลาวเวอร์-
ชมพู ก.
Jameflower-
Pink-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นคาซ่าเดคคอร์สีขาว
IC087 
[8X12]
คาซ่าเดคคอร์-
ขาว ก.
Casadecor-
Bianco
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นคาซ่าเดคคอร์สีครีม
IC088 
[8X12]
คาซ่าเดคคอร์-
ครีม ก
Casadecor-
Crema
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเมททิลลิโก้สีเขียว
IC096 
[8X12]
เมททิลลิโก้-
เขียว
Metalico-
Green
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเมททิลลิโก้สีแดง
IC097 
[8X12]
เมททิลลิโก้-แดง
Metalico-
Red
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเมลทิลลิโก้สีน้ำเงิน
IC098 
[8X12]
เมททิลลิโก้-นง.
Metalico-
Blue
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเมททิลลิโก้สีน้ำตาล
IC099 
[8X12]
เมททิลลิโก้-นต.
Metalico-
Brown
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเมททิลลิโก้สีเทา
IC100 
[8X12]
เมททิลลิโก้-เทา
Metalico-
Grey
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นริชซี่มอนสีเขียว
IC101 
[8X12]
ริชซี่มอน-เขียว
RICHIMON-
GREEN
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นริชซี่มอนสีแดง
IC102 
[8X12]
ริชซี่มอน-แดง
RICHIMON-
RED
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นริชซี่มอนสีน้ำเงิน
IC103 
[8X12]
ริชซี่มอน-นง.
RICHIMON-
BLUE
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นรชซี่มอนสีน้ำตาล
IC104 
[8X12]
ริชซี่มอน-นต.
RICHIMON-
BROWN
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นมารีน่าสีเทา
IC110 
[8X12]
มารีน่า-เทา ก.
Mareena-
Grey Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นมารีน่าสีเทาดำ
IC111 
[8X12]
มารีน่า-เทาดำ ก.
Mareena-
Dark Grey Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโฮเลย์ลี่ลายยีราฟ
IC115 
[8X12]
โฮเลย์ลี่-ยีราฟ ก.
Holayly-
Giraffe-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโฮเลย์ลี่ลายวัว
IC116 
[8X12]
โฮเลย์ลี่-วัว ก.
Holayly-
Cow-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโฮเลย์ลี่ลายม้าลาย
IC117 
[8X12]
โฮเลย์ลี่-ม้าลาย ก.
         
Holayly-Zebra-
Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพลัมมาเรียสีเหลืองกลาง
IC118 
[8X12]
พลัมมาเรีย-
เหลือง กลาง
Plumeria-Yellow-
Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นลิเบอร์ตี้ลายคอฟฟี่
IO044 
[8X12]
ลิเบอร์ตี้-คอฟฟี่ ร

Liberty-Coffee-
Online
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นลัวร์เดซสีทองริม
IO054 
[8X12]
ลัวร์เดซ-ทอง ริม
Lourdes-Sabbia-
Online
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นลักซ์ปริ้นเช็คสีเทา
IO057 
ลักซ์ปริ้นเช็ค-เทา ร.
Luxe print check-
Gris-Online
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นลักซ์ปริ้นเช็คสีเนื้อ
IO058 
ลักซ์ปริ้นเช็ค-เนื้อ ร.
Luxe print check-
Arg
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นลักซ์โมเซโก้สีเทา
IO059 
ลักซ์โมเซโก้-เทา อ.ร.
Luxe mosaico-
Gris-Online
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นลักซ์โมเซโก้สีเนื้อ
IO060 
ลักซ์โมเซโก้-เนื้อ ร.
Luxe mosaico-
Argento-Online
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นลูมิน่าฌมเซโค
IO080 
[8X12]
ลูมิน่า-โมเซโค ร.
Lumina Mosiaco -
 Online
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเบลลาจิโอ้สีเทา
IO089 
[8X12]
เบลลาจิโอ้-เทา ร.
BELLAGIO-
NERO
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเบลลาจิโอ้สีเนื้อ
IO090 
[8X12]
เบลลาจิโอ้-เนื้อ ร.
BELLAGIO-
 Online
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเบลลาจิโอ้สีน้ำตาล
IO091 
[8X12]
เบลลาจิโอ้-นต.ร.
Bellagio-Moka-
Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นวอลดอร์ฟสีดำ
IO092 
[8X12]
วอลดอร์ฟ-ดำ ร.
Waldorf-Nero-
border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นวอลดอร์ฟ
IO094 
[8X12]
วอลดอร์ฟ-เทา ร.
Waldorf -
Moka
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นสโคลสีขาว
IO095 
[8X12]
สโคล-ขาว ร.
Schole-
Bianco
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพลัมมาเรียสีเหลือง
IO118 
[8X12]
พลัมมาเรีย-เหลือง ริม
Plumeria-
Yellow-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพลัมมาเรียสีชมพู
IO119 
[8X12]
พลัมมาเรีย-ชมพู ริม
Plumeria-
Pink-Border


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น