วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กระเบื้องตกแต่ง(Decorative) ขนาด 8" x 8"

กระเบื้องตกแต่ง(Decorative) ขนาด 8 x 8 นิ้ว


พื้นผิวหน้ากระเบื้องแบ่งออก เป็น2 ประเภท
1.หน้ามัน | Glossy 2. หน้าหยาบ | Matt

กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโลตัสกลาง
EW059 
[8X8]
โลตัส กลาง
Lotus-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นอีเคซิกะ
EW165 
[8X8]
อีเคซิกะ ก.
Ikeshika-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นซุชิ
EW166 
[8X8]
ซูชิ ก.
Sushi-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นลัวร์เดชสีน้ำตาล
NW053 
[8X8]
ลัวร์เดช-นต.ข(ร)
Lourdes-Noce-Online
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นลัวร์เดชสีทอง
NW054 
[8X8]
ลัวร์เดช-ทอง ร.
Lourdes-
Sabbia-Online
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพารากอนสีเทา
NW056 
[8X8]
พารากอน-เทา ร.
Paragon-
Gunmetal-Online
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นสแกนด้า
EW022 
[8X8]
สแกนด้า ก.
Scanda-
Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเซาท์ซีสีน้ำเงิน
EW040 
[8X8]
เซาท์ซี-น้ำเงิน กลาง
Southsea-
Blue-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโดลฟินสีม่วง
EW054 
[8X8]
โดลฟิน-ม่วง ก.
Dolphin-
Violet-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นวิวาซ่าสีชมพู
EW066 
[8X8]
วิวาซ่า-ชมพู ก.
Vivasa-
Pink-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นริชเชียน่าสีเขียว
EW078 
[8X8]
ริชเชียน่า-เขียว ก.
Richerna-
Green-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเอลลีน่าสีทอง
EW120 
[8X8]
เอลลีน่า-ทอง ก.
Elena-
Gold-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโฮมเจมส์สีฟ้า
EW125 
[8X8]
โฮมเจมส์-ฟ้า ก.
Home Jame-
Sky Blue
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นดอร์ลี่สีชมพู
EW128 
[8X8]
ดอร์ลี่-ชมพู ก.
Dorry-
Pink-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นดอร์ลี่สีฟ้า
EW129 
[8X8]
ดอร์ลี่-ฟ้า ก.
Dorry-
Blue-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นมีมี่สีเนื้อ
EW130 
[8X8]
มีมี่-เนื้อ ก.
Memy-
Beige-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นมีมี่สีฟ้า
EW132 
[8X8]
มีมี่-ฟ้า ก.
Memy-Blue-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นมูมู่สีเนื้อ
EW133 
[8X8]
มูมู่-เนื้อ ก.
Mumu-Beige-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นมูมู่สีชมพู
EW134 
[8X8]
มูมู่-ชมพู ก.
Mumu-Pink-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นมูมู่สีฟ้า
EW135 
[8X8]
มูมู่-ฟ้า ก.
Mumu-Blue-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นคิตซูสีเหลือง
EW146 
[8X8]
คิตซู-เหลือง ก.
Kidzoo-
Yellow-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นคิตซูสีชมพู
EW147 
[8X8]
คิตซู-ชมพู ก.
Kidzoo-
Pink-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นซีวีต้า
EW148 
[8X8]
ซี-วีต้า ก.
C-
Vita-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเบเกอร์รี่
EW149 
[8X8]
เบเกอร์รี่ ก.
Bakery-
Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นกุ๊กกุ๊กกี้สีฟ้า
EW152 
[8X8]
กุ๊กกุ๊กกี้-ฟ้า ก.
Kuk Kuk Ki-Sky
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นลาเต้
EW154 
[8X8]
ลาเต้ ก.
Late-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นจอยลาเต้
EW155 
[8X8]
จอยลาเต้ ก.
Joy Late-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นไอดอลแคท
EW160 
[8X8]
ไอดอล แคท ก.
IDOL CAT-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโนรีก้า
EW162 
[8X8]
โนรีก้า
                      
Noreeka
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพลัมมาเรียสีเหลือง
EW163 
[8X8]
พลัมมาเรีย-
เหลือง กลาง
Plumeria-
Yellow-Center
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพลัมมาเรียสีชมพู
EW164 
[8X8]
พลัมมาเรีย-
ชมพู กลาง
Plumeria-
Pink-Center

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น