วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กระเบื้องตกแต่ง(Decorative) ขนาด 2.5"x8"

กระเบื้องตกแต่ง(Decorative) ขนาด 2.5 x 8 นิ้ว

พื้นผิวหน้ากระเบื้องแบ่งออก เป็น2 ประเภท
1.หน้ามัน | Glossy 2. หน้าหยาบ | Matt

กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นซูชิ
OW166 
[2.5X8]
ซูชิ ร.
Sushi-
Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นวิลล่า
OW024 
[2.5X8]
วิลล่า ร.
Villa-
Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเมอร์คิวรี่เจมส์สีฟ้า
OW029 
เมอร์คิวรี่เจมส์-ฟ้า ร.
Mercurygems-
SkyBlue-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโลตัส
OW059 
[2.5X8]
โลตัส ร.
Lotus-
Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเปียร์ม็องสีทอง
OW061 
[2.5X8]
เปียร์ม็อง-ทอง ร.
Peermong-Gold-
Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเปียร์ม็องสีชมพู
OW062 
[2.5X8]
เปียร์ม็อง-ชมพู ร.
Peermong-
Pink-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นรินนาเซียสีเขียว
OW067 
[2.5X8]
รินนาเซีย-เขียว ร.
Rinnasia-
Green-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโกธิคโกสีน้ำตาล
OW069 
[2.5X8]
โกธิคโก-นต.ร.
Gothico-
Brown-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นชนาแก้วสีเขียว
OW074 
[2.5X8]
ชนาแก้ว-เขียว ร.
Chanakaew-
Green Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นริชเชียน่าสีเขียว
OW078 
[2.5X8]
ริชเชียน่า-เขียว ร
Richerna-
Green Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นแองเจิลสตาร์สีเหลือง
OW084 

แองเจิลสตาร์-เหลือง
Angelstar-
Yellow-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นปาร์คโคน่าสีชมพู
OW089 
ปาร์คโคน่า-ชมพู ร.
Parkona-Pink-
Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเฟอร์ลีน่าสีชมพู
OW094 
[2.5x8]
เฟอร์ลีน่า-ชมพู ริม
Ferlena-
Pink-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นนาเชอร์รี่สีชมพู

OW114 
[2.5X8]
นาเชอร์รี่-ชมพู ร.
Nacherry-
Pink-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพอลล่าสีฟ้า
OW115 
[2.5X8]
พอลล่า-ฟ้า ร.
Polla-
SkyBlue-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพอลล่าสีเหลือง
OW116 
[2.5X8]
พอลล่า-เหลือง ร.
Polla-
Yellow-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพอลล่าสีชมพู
OW117 
[2.5X8]
พอลล่า-ชมพู ร.
Polla-
Pink-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโพสทาเซียสีเหลือง
OW122 
[2.5X8]
โพสทาเซีย-เหลือง ร
Postazia-
Yellow-Online
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโฮมเจมส์สีฟ้า
OW125 
[2.5X8]
โฮมเจมส์-ฟ้า ร.
Home Jame-
Sky Blue (Border)
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโฮมเจมส์สีเขียว
OW126 
[2.5X8]
โฮมเจมส์-เขียว ร.
Home Jame-
Green (Border)
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเบลลาจีโอ้สีเทา
OW136 
[2.5X8]
เบลลาจีโอ้-เทา ร.
Bellagio-
Nero(Border)
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเบลลาจีโอ้สีเนื้อ
OW137 
[2.5X8]
เบลลาจีโอ้-เนื้อ ร
Bellagio-
Agento(Border)
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเบลลาจีโอ้สีน้ำตาล
OW138 
[2.5X8]
เบลลาจีโอ้-นต.ร.
Bellagio-
Brown (Border)
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นฟลอเริลสีเทา
OW139 
[2.5X8]
ฟลอเริล-เทา ข.ร.
Floral-
Nero (Border)
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นวอลดอร์ฟสีเนื้อ
OW143 
[2.5X8]
วอลดอร์ฟ-เนื้อ ร.
Waldorf-
Argento (Border)
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นวอลดอร์ฟสีเทา
OW144 
[2.5X8]
วอลดอร์ฟ-เทา
WALDORF-
MOKA (BORDER)
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นคิตซูสีเหลือง
OW146 
[2.5X8]
คิตซู-เหลือง ร.
Kidzoo-
Yellow(Border)
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นคิตซูสีชมพู
OW147 
[2.5X8]
คิตซู-ชมพู ร.
Kidzoo-
Pink (Border)
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นซีวีต้า
OW148 
[2.5X8]
ซี-วีต้า ร.
C-Vita
(Border)
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเบเกอร์รี่
OW149 
[2.5X8]
เบเกอร์รี่ ร.
Bakery
(Border)
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเจมส์ฟลาวเวอร์สีชมพู
OW151 
เจมส์ ฟลาวเวอร์-ชมพู ร.
Jame Flower-
Pine
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นคาซ่าลิสเทลขาวสีเทา
OW156 
คาซ่าลิสเทลขาว-เทา ร.
Casa Listello Bianco
- Gris
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นคาซ่าลิสเทลขาวสีครีม
OW157 
คาซ่าลิสเทลขาว-ครีม ร.
Casa Listello Bianco-
Crema
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นคาซ่าลิสเทลครีมสีครีม
OW159 

คาซ่าลิสเทลครีม-ครีม ร.
Casa Listello Crema -
Crema
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นฮาโมนี่
OW160 
[2.5X8]
ฮาโมนี่ ร.
HAMONIZER-
Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นโนรีก้า
OW162 
[2.5X8]
โนรีก้า
Noreeka
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพลัมมาเรียสีเหลือง
OW163 
[2.5X8]
พลัมมาเรีย-เหลือง ริม
Plumeria-
Yellow-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นพลัมมาเรียสีชมพู
OW164 
[2.5X8]
พลัมมาเรีย-ชมพู ริม
Plumeria-
Pink-Border
กระเบื้องตกแต่งโสสุโก้รุ่นเดอริโกะ
OW165 
[2.5X8]
เดอริโกะ ริม
Deriko-
Border

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น