ลายกระเบื้องปูผนัง2

แบบลายกระเบื้องปูผนัง5
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
คิตชู
2.5”x8”
ชมพู-ริม
2
คิตชู
2.5”x8”
ชมพู-กลาง
3
แพรวผกา
8”x8”
ขาว
4
ไอสวรรค์
8”x8”
น้ำตาล- เข้ม
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
แพรวผกา
8”x8”
ขาว
2
ลาเต้
8”x8”
กลาง
3
จอยลาเต้
8”x8”
กลาง
4
เบเกอร์รี่
8”x8”
กลาง
5
เบเกอร์รี่
2.5”x8”
ริม
6
ไอสวรรค์
8”x8”
น้ำตาลเข้ม
แบบลายกระเบื้องปูผนัง7
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
แพรวผกา
8”x8”
งา
2
มีมี่
8”x8”
กลาง
3
มูมู่
8”x8”
กลาง
4
รินนาเซีย
2.5”x8”
น้ำตาล-ริม
5
ดุจแพรพรรณ
8”x8”
เหลืองทอง

แบบลายกระเบื้องปูผนัง8

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
แพรวผกา
8”x8”
ขาว
2
ดุจแพรพรรณ
8”x8”
น้ำเงิน
3
เอลลิน่า
8”x8”
น้ำเงิน-กลาง
4
เอลลิน่า
2.5”x8”
น้ำเงิน-ริม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น