วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กระเบื้องปูผนัง(Wall Tiles) ขนาด 8"x12"

กระเบื้องปูผนังโสสุโก้ขนาด 8 x 12 นิ้ว

พื้นผิวหน้ากระเบื้องแบ่งออก เป็น2 ประเภท


1.หน้ามัน | Glossy     2. หน้าหยาบ | Matt

กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแก้วเพชรใสสีขาว
20012 
[8X12]
แก้วเพชรใส-ขาว
Kaewpetchsai-White
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นฝ้ายทิพย์ส่องสีงา
22071 
[8X12]
ฝ้ายทิพย์ส่อง-งา
Faithipsong-Ivory
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นสร้อยชบาสีเนื้อ
22076 
[8X12]
สร้อยชบา-เนื้อ
Soichaba-Beige
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นสร้อยชบาสีชมพู
22077 
[8X12]
สร้อยชบา-ชมพู
Soichaba-Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นสร้อยชบาสีฟ้า
22078 
[8X12]
สร้อยชบา-ฟ้า
Soichaba-SkyBlue
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นฝ้ายมณีสีครีม
22067 
[8X12]
ฝ้ายมณี-ครีม
Faimanee-Cream
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นฝ้ายมณีสีเทา
22068 
[8X12]
ฝ้ายมณี-เทา
Faimanee-Grey
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแผ่นมณีสีขาว
20010 
[8X12]
แผ่นมณี-ขาว
Panmanee-White
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแผ่นมณีสีเทา
20006 
[8X12]
แผ่นมณี-เทา
Panmanee-
Grey
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแผ่นมณีสีงา
00007 
[8X12]
แผ่นมณี-งา
Panmanee-
Ivory
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นผนังไม้งามสีเนื้อ
20008 
[8X12]
ผนังไม้งาม-เนื้อ
Phanangmaingarm-
Beige
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นผนังไม้งามสีน้ำตาล
20010 
[8X12]
ผนังไม้งาม-น้ำตาล
Phanangmaingarm-
Brown
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแก้วโมเสคสีขาว
20011 
[8X12]
แก้วโมเสค-ขาว
Kaewmisaic-White
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแพรวผกาสีงา
21002 
[8X12]
แพรวผกา-งา
Lumina-Avorio
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นเมฆจันทราสีครีม
22005 
[8X12]
เมฆจันทรา-ครีม
Pietra-Limestone
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแก้วพิมลายสีขาว
22033 
[8X12]
แก้วพิมลาย-ขาว
Kaewpimlai-White
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นดาวประดับสีขาว
22053 
[8X12]
ดาวประดับ-ขาว
Daowpradab-White
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นฝ้ายมณีสีขาว
22069 
[8X12]
ฝ้ายมณี-ขาว
Faimanee-White
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นนิลกาฬสินธุ์สีเทา
22070 
[8X12]
นิลกาฬสินธุ์-เทา
Ninkarasil-Grey
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นนวลแสงเงินสีขาว
22072 
[8X12]
นวลแสงเงิน-ขาว
Nuansangnegrn-White
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นภูหินแก้วสีเนื้อ
22073 
[8X12]
ภูหินแก้ว-เนื้อ
Phuhinkaew-Beige

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น