ลายกระเบื้องปูพื้น4

ลายกระเบื้องปูพื้น1 | ลายกระเบื้องปูพื้น2 | ลายกระเบื้องปูพื้น3
แบบลายกระเบื้องปูพื้น13
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
สี
1
จาไมก้า
6”x24”
เนื้อ
2
จาไมก้า
6”x24”
น้ำตาล
3
จาไมก้า
6”x24”
ทอง
4
จาไมก้า
12”x24”
เนื้อ
5
จาไมก้า
12”x24”
น้ำตาล
6
จาไมก้า
12”x24”
ทองแบบลายกระเบื้องปูพื้น14
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
สี
1
มาโรรีน
12”x24”
ครีม
2
มาโรรีน
12”x24”
ขาว

แบบลายกระเบื้องปูพื้น15
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
สี
1
จาไมก้า
6”x24”
ทอง
2
จาไมก้า
15”x24”
น้ำตาลแบบลายกระเบื้องปูพื้น16
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
สี
1
สันทราย
8”x8”
ครีม
2
สวนมณีราด
8”x8”
เนื้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น