ลายกระเบื้องปูผนัง5

แบบลายกระเบื้องปูผนัง17
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
แพรวผกา
8”x8”
ขาว
2
คิตชู
8”x8”
เหลือง-กลาง
3
ดุจแพรพรรณ
8”x8”
เหลืองทอง
4
คิตชู
2.5”x8”
เหลือง-ริม
5
งามมุก
8”x8”
ขาว



No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
นวลจันทร์
2.5”x8”
ขาว
2
วอลดอล์ฟ
12”x12”
ดำ-ริม
3
ไอผิวนวล
12”x12”
เทาเข้ม
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
นวลจันทร์
12”x12”
ขาว
2
เบลลาจิโอ้
2.5”x8”
น้ำตาล-ริม
3
ไอพลุแก้ว
12”x12”
เนื้อ (10x30 cm.)
4
ไอพลุแก้ว
12”x12”
น้ำตาล
แบบลายกระเบื้องปูผนัง20

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
จินตรา
8”x10”
ชมพู
2
แก้วโอปอ
8”x10”
ชมพู
3
ขาวมันเรียบ
8”x10”

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น