ลายกระเบื้องปูผนัง4

แบบลายกระเบื้องปูผนัง13
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
โฮมส์เจมส์
2.5”x8”
ฟ้า-ริม
2
โอมส์เจมส์
8”x8”
ฟ้า-กลาง
3
แพรวผกา
8”x8”
ฟ้า
4
แพรวผกา
8”x8”
ขาว

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
เพชรเกษร
8”x8”
ชมพู
2
แพรวผกา
8”x8”
ขาว
3
มูมู่
8”x8”
ชมพู-กลาง
4
มีมี่
8”x8”
ชมพู-กลาง
5
นวลจันทร์
8”x8”
ชมพู
No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
แพรวผกา
8”x8”
งา
2
มีมี่
8”x8”
เนื้อ-กลาง
3
มูมู่
8”x8”
เนื้อ-กลาง
4
แพรวิมาน
16”x16”
น้ำตาลอ่อน
แบบลายกระเบื้องปูผนัง16

No.
รุ่นกระเบื้องโสสุโก้
ขนาด
คำอธิบาย
1
อิฐผาทอง
12”x12”
งา
2
เบลลาจิโอ้
2.5”x8”
เนื้อ-ริม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น