วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กระเบื้องปูผนัง(Wall Tiles) ขนาด 8"x10"

กระเบื้องปูผนังโสสุโก้ขนาด 8 x 10 นิ้ว

พื้นผิวหน้ากระเบื้องแบ่งออก เป็น2 ประเภท

1.หน้ามัน | Glossy     2. หน้าหยาบ | Matt

กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นเมฆจับใจสีชมพู
W206411  
[8X12]
เมฆจับใจ-
ชมพู
Mekjabjai-
Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นเมฆจับใจสีเขียว
W206415  
[8X12]
เมฆจับใจ-
เขียว
Mekjabjai-
Green
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นเมฆจับใจสีเนื้อ
W206416  
[8X12]
เมฆจับใจ-
เนื้อ
Mekjabjai-
Beige
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นวิวชะอำสีชมพูฟ้า
W224221  
[8X12]
วิวชะอำ-
ชมพูฟ้า
Viewchaum-
PinkSkyblue
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นวิวชะอำสีเขียวเหลือง
W224225  
[8X12]
วิวชะอำ-
เขียวเหลือง
Viewchaum-
GreenYellow
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นฟ้าใสสีขาว
W224320  
[8X12]
ฟ้าใส-
ขาว
Fahsai-
White
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแก้วโอปอสีฟ้า
W204123  
[8X12]
แก้วโอปอ-
ฟ้า
Kaewopal-
SkyBlue
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นเชื่อมมุก
W204130  
[8X12]
เชื่อมมุก

Cheummuk
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นเชื่อมทอง
W204137  
[8X12]
เชื่อมทอง

Cheumthong
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นเอกเวียงจันทร์สีชมพู
W224211  
[8X12]
เอกเวียงจันทร์-
ชมพู
Eakviengchan-
Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นทับทิมเพชรสีชมพู
W201141  
[8X12]
ทับทิมเพชร-
ชมพู-ริม
Thupthimpetch-
Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นทับทิมเพชรสีเนื้อ
W204130  
[8X12]
ทับทิมเพชร-
เนื้อ-กลาง
Thupthimpetch-
Beige
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นยอดมุกสีเขียว
W204065  
[8X12]
ยอดมุก-
เขียว
Yodmuk-Green
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นยอดมุกสีเหลือง
W204607  
[8X12]
ยอดมุก-
เหลือง
Yodmuk-Yellow
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นมุกประกายสีเทา
W204112  
[8X12]
มุกประกาย-
เทา
MukPrakai-Grey
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นมุกประกายสีเหลือง
W204117  
[8X12]
มุกประกาย-
เหลือง
MukPrakai-Yellow
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแก้วโอปอสีน้ำเงิน
W204124  
[8X12]
แก้วโอปอ-
นง.
Kaewopal-
Blue
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแก้วโอปอสีเหลือง
W204127  
[8X12]
แก้วโอปอ-
เหลือง
Kaewopal-
Yellow
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นเชื่อมเงิน
W204132  
[8X12]
เชื่อมเงิน

Cheuwgern
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแก้วกิ่งกาญจน์สีเขียว
W206125  
[8X12]
แก้วกิ่งกาญจน์-
เขียว-ริม
Kaewkingkarn-
Green
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแก้วกิ่งกาญจน์สีชมพู
W206131  
[8X12]
แก้วกิ่งกาญจน์-
ชมพู-กลาง
Kaewkingkarn-
Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นวังปุยรุ้งสีชมพู
W206291  
[8X12]
วังปุยรุ้ง-
ชมพู-ริม
Wangpuyrung-
Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นวังปุยรุ้งสีชมพู
W206301  
[8X12]
วังปุยรุ้ง-
ชมพู-กลาง
Wangpuyrung-
Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นสร้อยนวลพรรณสีฟ้า
W206324  
[8X12]
สร้อยนวลพรรณ-
ฟ้า-ริม
Soinuanpan-
SkuBlue
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นสร้อยนวลพรรณสีฟ้ากลาง
W206334  
[8X12]
สร้อยนวลพรรณ-
ฟ้า-กลาง
Soinuanpan-SkuBlue
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นสร้อยบุปผาสีชมพู
W206351  
[8X12]
สร้อยบุปผา-
ชมพู-ริม
Soibuppha-Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นสร้อยบุปผาสีชมพู
W206361  
[8X12]
สร้อยบุปผา-
ชมพู-กลาง
Soibuppha-Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นศรีชบาสีชมพู
W214171  
[8X12]
ศรีชบา-
ชมพู-ริม
Srichaba-Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นดารุณีทิพย์สีน้ำเงิน
W214264  
[8X12]
ดารุณีทิพย์-
นง-กลาง
Daruneethip-
Blue
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นเฟิร์นเทวีสีฟ้า
W214284  
[8X12]
เฟิร์นเทวี-
ฟ้า-กลาง
Ferntavee-
SkyBlue
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นสวยสดใสสีเขียว
W214335  
[8X12]
สวยสดใส-
เขียว
Suaysodsai-
Green
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นทิวเงินบุหงันสีเหลือง
W214406  
[8X12]
ทิวเงินบุหงัน-
เหลือง-กลาง
Tewngernbungan-
Yellow
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นสร้อยมาลีสีเหลือง
W214557  
[8X12]
สร้อยมาลี-
เหลือง
Soimalee-
Yellow
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นดอกสวนแก้วสีเขียว
W21865  
[8X12]
ดอกสวนแก้ว-
เขียว
Doksuankaew-
Green
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นปลาการ์ตูนสีเหลือง
W21494  
[8X12]
ปลาการ์ตูน-
เหลือง-กลาง
Placartoon-
Yellow
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นพลิ้วเกสรสีชมพู
W224011  
[8X12]
พลิ้วเกสร-
ชมพู
Priewkasorn-
Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแก้วอนันตาสีขาว
0W224020  
[8X12]
แก้วอนันตา-
ขาว
Kaewanata-
White
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแก้วอนันตาสีฟ้า
W224032  
[8X12]
แก้วอนันตา-
ฟ้า
Kaewanata-
SkyBlue
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นเพชรอนันตาสีฟ้า
W224033  
[8X12]
เพชรอนันตา-
ฟ้า
Patchananta-
Skyblue
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นเรือนม่านดาวสีชมพู
W224011 
[8X12]
 เรือนม่านดาว-
ชมพู-ริม
Ruenmarndaow-
Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นเรือนม่านดาวสีชมพู
W224051 
[8X12]
เรือนม่านดาว-
ชมพู-กลาง
Ruenmarndaow-
Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นแก้วอโรม่าสีชมพู
W224111 
[8X12]
แก้วอโรม่า-
ชมพู
Kaewaroma-
Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นชวนชมสีเขียว
W224125 
[8X12]
ชวนชม-
เขียว
Chuanchom-
Green
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นผนังลาวดีสีชมพู
W224141 
[8X12]
ผนังลาวดี-
ชมพู
Phananglawadee-
Pink
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นพฤกษ์กินรี
W224157 
[8X12]
พฤกษ์กินรี-
เหลือง
Pruekkinnaree-
Yellow
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นพลิ้วแก้วสีเหลือง
W224167 
[8X12]
พลิ้วแก้ว-
เหลือง
Priwkaew-
Yellow
กระเบื้องปูผนังโสสุโก้รุ่นสวยสดใสสีส้ม
W214336  
[8X12]
สวยสดใส-
ส้ม
Suaysodsai-
Orange

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น