วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กระเบื้องลายไม้(Rectified) ขนาด 12" x 24"

กระเบื้องลายไม้(Rectified) ขนาด 12 x 24 นิ้ว

พื้นผิวหน้ากระเบื้องแบ่งออก เป็น2 ประเภท
1.หน้ามัน | Glossy         2. หน้าหยาบ | Matt

กระเบื้องลายไม้ ขนาด 15 x 60 cm


กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นลาวันเช่สีเนื้อ
36026 
[30X60cm.]
ลาวันเช่-เนื้อ
Lavanche-
Beige
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นลาวันเช่สีฟ้า
36027 
[30X60cm.]
ลาวันเช่-ฟ้า Lavanche-
Sky Blue
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นมาโรรีนสีงา
36029 
[30X60cm.]
มาโรรีน-งา
Maroreen-
Beige
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นมาโรรีนสีขาว
36030 
[30X60cm.]
มาโรรีน-ขาว
Maroreen-
White
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นเซอร์ฟีโก้สีเทา
36032 
[30X60cm.]
เซอร์ฟีโก้-เทา
Cherphigo-
Grey
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นเซอร์ฟีโก้สีเนื้อ
36033 
[30X60cm.]
เซอร์ฟีโก้-เนื้อ
Cherphigo-
Beige
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นแทมมารีนสีแดง
36002 
[30X60cm.]
แทมมารีน-แดง
TAMARIND-
RED
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นแทมมารีนสีเนื้อ
36003 
[30X60cm.]
แทมมารีน-เนื้อ
TAMARIND-
BEIGE
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่น
36006 
[30X60cm.]
จาไมก้า-น้ำตาล
JAMAICA-
BROWN
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นจาไมก้าสีทอง
36007 
[30X60cm.]
จาไมก้า-ทอง
JAMAICA-
GOLD
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นจาไมก้าสีเนื้อ
36008 
[30X60cm.]
จาไมก้า-เนื้อ
JAMAICA-
BEIGE
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นลาสเตล่าสีครีม
36015 
[30X60cm.]
ลาสเตล่า-ครีม
LASTELLA-CREAM
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นฟอนทาน่าสีอิฐ
36017 
[30X60cm.]
ฟอนทาน่า-อิฐ
FONTANA-
BRICK
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นฟอนทาน่าสีงา
36018 
[30X60cm.]
ฟอนทาน่า-งา
FONTANA-
IVORY
 กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นฟอนทาน่าสีเนื้อ
36019 
[30X60cm.]
ฟอนทาน่า-เนื้อ
Fontana-
Beige
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นจาไมก้าสีแดงเข้ม
36020 
[30X60cm.]
จาไมก้า-แดงเข้ม
Jamaica-Dark-
Red
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นซิลค์วู๊ดสีแดง
36021 
[30X60cm.]
ซิลค์วู๊ด-แดง
SILK WOOD-
RED
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นซิลค์วู๊ดสีทอง
36022 
[30X60cm.]
ซิลค์วู๊ด-ทอง
SILK WOOD-GOLD
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นซิลค์วู๊ดสีเนื้อ
36024 
[30X60cm.]
ซิลค์วู๊ด-เนื้อ
SILK WOOD - BEIGE
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นซิลค์วู๊ดสีเทา
36025 
[30X60cm.]
ซิลค์วู๊ด-เทา
SILK WOOD-
GREY
กระเบื้องโสสุโก้ลายไม้รุ่นลาวันเช่สีขาว
36028 
[30X60cm.]
ลาวันเช่-ขาว
Lavanche-
White

1 ความคิดเห็น: