วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กระเบื้องปูผนังโสสุโก้ขนาด8x10นิ้ว


กระเบื้องปูผนังโสสุโก้ขนาด 8 x 10 นิ้ว


พื้นผิวหน้ากระเบื้องแบ่งออก เป็น2 ประเภท
1.หน้ามัน | Glossy 2.  หน้าหยาบ | MattW206411  
[8X12]เมฆจัยใจ-ชมพู
Mekjabjai-Pink
W206415  
[8X12]เมฆจับใจ-เขียว
Mekjabjai-Green
W206416  
[8X12]เมฆจับใจ-เนื้อ
Mekjabjai-Beige
W224221  
[8X12]วิวชะอำ-ชมพูฟ้า
Viewchaum-PinkSkyblue


W224225  
[8X12]วิวชะอำ-เขียวเหลือง
Viewchaum-GreenYellow

W224320  
[8X12]ฟ้าใส-ขาว
Fahsai-White

W204123  
[8X12]แก้วโอปอ-ฟ้า
Kaewopal-SkyBlue

W204130  
[8X12]เชื่อมมุก
Cheummuk

W204137  
[8X12]เชื่อมทอง
Cheumthong

W224211  
[8X12]เอกเวียงจันทร์-ชมพู
Eakviengchan-Pink

W201141  
[8X12]ทับทิมเพชร-ชมพู-ริม
Thupthimpetch-Pink

W204130  
[8X12]ทับทิมเพชร-เนื้อ-กลาง
Thupthimpetch-Beige

W204065  
[8X12]ยอดมุก-เขียว
Yodmuk-Green

W204607  
[8X12]ยอดมุก-เหลือง
Yodmuk-Yellow

W204112  
[8X12]มุกประกาย-เทา
MukPrakai-Grey

W204117  
[8X12]มุกประกาย-เหลือง
MukPrakai-Yellow

W204124  
[8X12]แก้วโอปอ-นง.
Kaewopal-Blue

W204127  
[8X12]แก้วโอปอ-เหลือง
Kaewopal-Yellow

W204132  
[8X12]เชื่อมเงิน
Cheuwgern

W206125  
[8X12]แก้วกิ่งกาญจน์-เขียว-ริม
Kaewkingkarn-Green

W206131  
[8X12]แก้วกิ่งกาญจน์-ชมพู-กลาง
Kaewkingkarn-Pink

W206291  
[8X12]วังปุยรุ้ง-ชมพู-ริม
Wangpuyrung-Pink

W206301  
[8X12]วังปุยรุ้ง-ชมพู-กลาง
Wangpuyrung-Pink

W206324  
[8X12]สร้อยนวลพรรณ-ฟ้า-ริม
Soinuanpan-SkuBlue

W206334  
[8X12]สร้อยนวลพรรณ-ฟ้า-ริม
Soinuanpan-SkuBlue

W206351  
[8X12]สร้อยบุปผา-ชมพู-ริม
Soibuppha-Pink

W206361  
[8X12]สร้อยบุปผา-ชมพู-กลาง
Soibuppha-Pink

W214171  
[8X12]ศรีชบา-ชมพู-ริม
Srichaba-Pink

W214264  
[8X12]ดารุณีทิพย์-นง-กลาง
Daruneethip-Blue

W214284  
[8X12]เฟิร์นเทวี-ฟ้า-กลาง
Ferntavee-SkyBlue

W214335  
[8X12]สวยสดใส-เขียว
Suaysodsai-Green

W214406  
[8X12]ทิวเงินบุหงัน-เหลือง-กลาง
Tewngernbungan-Yellow

W214557  
[8X12]สร้อยมาลี-เหลือง
Soimalee-Yellow

W21865  
[8X12]ดอกสวนแก้ว-เขียว
Doksuankaew-Green

W21494  
[8X12]ปลาการ์ตูน-เหลือง-กลาง
Placartoon-Yellow


W224011  
[8X12]พลิ้วเกสร-ชมพู
Priewkasorn-Pink

0W224020  
[8X12]แก้วอนันตา-ขาว
Kaewanata-White

W224032  
[8X12]แก้วอนันตา-ฟ้า
Kaewanata-SkyBlue

W224033  
[8X12]เพชรอนันตา-ฟ้า
Patchananta-Skyblue

W224011 
[8X12] เรือนม่านดาว-ชมพู-ริม
Ruenmarndaow-Pink

W224051 
[8X12]เรือนม่านดาว-ชมพู-กลาง
Ruenmarndaow-Pink
W224111 
[8X12]แก้วอโรม่า-ชมพู
Kaewaroma-Pink

W224125 
[8X12]ชวนชม-เขียว
Chuanchom-Green

W224141 
[8X12]ผนังลาวดี-ชมพู
Phananglawadee-Pink

W224157 
[8X12]พฤกษ์กินรี-เหลือง
Pruekkinnaree-Yellow

W224167 
[8X12]พลิ้วแก้ว-เหลือง
Priwkaew-Yellow

W214336  
[8X12]สวยสดใส-ส้ม
Suaysodsai-Orange

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น