วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กระเบื้องปูพื้น(Floor Tiles) ขนาด 16"x16"

กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้ขนาด 16 x 16 นิ้ว
พื้นผิวหน้ากระเบื้องแบ่งออก เป็น2 ประเภท
1.หน้ามัน | Glossy 2. หน้าหยาบ | Matt


กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นมณีลอยเพชรสีเนื้อ

04500 
[16X16]มณีลอยเพชร-เนื้อ
Maneeloypetch-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานโรมันสีน้ำตาล

04501 
[16X16]ลานโรมัน-น้ำตาล
LarnRoman-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นไม้ทรายยลสีเนื้อ

04507  
[16X16]ไม้ทรายยล-เนื้อ
Maisaiyon-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหินทะเลสีเขียว

0459  
[16X16]หินทะเล-เขียว
Hintalay-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นรุ้งเพชรสีทอง

04513  
[16X16]รุ้งเพชร-ทอง
Rungpetch-Gold
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเมฆดอยงามสีน้ำตาล

04603  
[16X16]เมฆดอยงาม-น้ำตาล
Mekdoigarm-Browm
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐแท่งทองสีน้ำตาล

P604947   
[16X16]อิฐแท่งทอง-น้ำตาล
Ittengthong-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหยกกังไสสีน้ำเงิน

F404544  
[16X16]หยกกังไส-น้ำเงิน
Yokkangsai-Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหยกกังไสสีน้ำเงิน

F404547  
[16X16]หยกกังไส-น้ำเงิน
Yokkangsai-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นมณีรัตนาสีน้ำเงิน

F411894  
[16X16]มณีรัตนา-น้ำเงิน
Maneerattana-Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นไม้รุ้งแก้วสีน้ำตาล

F411917  
[16X16]ไม้รุ้งแก้ว-น้ำตาล
Mairungkaew-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐภูจันทร์สีน้ำตาล

F412148  
[16X16]อิฐภูจันทร์-น้ำตาล
Itphuchan-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นไม้เนื้ออิฐสีน้ำตาล

04911  
[16X16]ไม้เนื้ออิฐ-นต.
Mainueit-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเมฆสวัสดีสีขาว

04965  
[16X16]เมฆสวัสดี-ขาว
Meksawasdee-White
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นทิพย์อัคระสีน้ำเงิน

F401444  
[16X16]ทิพย์อัคระ-น้ำเงิน
Tipakkara-Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นไม้เรือนไทยสีเนื้อ

P6F411766  
[16X16]ไม้เรือนไทย-เนื้อ
Mairueanthai-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหินรุ้งงามสีเขียว

F411835  
[16X16]หินรุ้งงาม-เขียว
Hinrunggarm-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐรุ้งทองสีน้ำตาล

04988  
[16X16]อิฐรุ้งทอง-น้ำตาล
Itrungthong-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นพรมมาลรสีเนื้อ

F401456  
[16X16]พรมมาลี-เนื้อ
Prommalee-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นจินดาปัดสีฟ้า

F404534  
[16X16]จินดาปัด-ฟ้า
Jindapad-SkuBlue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหินรุ้งงามสีเนื้อ

F411836 
[16X16]หินรุ้งงาม-เนื้อ
Hinrunggarm-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐภูจันทร์สีเนื้อ

F412146 
[16X16]อิฐภูจันทร์-เนื้อ
Itphuchan-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเมฆดอยงามสีเนื้อ

04602 
[16X16]เมฆดอยงาม-เนื้อ
Mekdoingarm-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นภูสายทองสีเนื้อ

04989 
[16X16]ภูสายทอง-เนื้อ
Poosaithong-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นภูสายทองสีน้ำตาล

04990 
[16X16]ภูสายทอง-นต
Poosaithong-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นพรมมาลีสีเขียว

F401455  
[16X16]พรมมาลี-เขียว
Prommalee-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นวังทิพย์แก้วสีเขียว

F406055  
[16X16]วังทิพย์แก้ว-เขียว
Wungthipkaew-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหินแอฟริกาสีดำ

F411739  
[16X16]หินแอฟริกา-ดำ
Hinafrica-Black
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐสนุกสีน้ำเงิน

F411774  
[16X16]อิฐสนุก-นง.
Itsanook-Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสวนโชแปงสีน้ำเงิน

F411854  
[16X16]สวนโชแปง-น้ำเงิน
Suanchopang-Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นโถงมณีงามสีน้ำตาล

F411867  
[16X16]โถงมณีงาม-น้ำตาล
Thongmaneengarm-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นวรรณามณีสีน้ำเงิน

F411884  
[16X16]วรรณามณี-น้ำเงิน
Wannamanee-Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นภูก้อนเพชรสีอิฐ

PF412118  
[16X16]ภูก้อนเพชร-อิฐ
Phookonpetch-Bric
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐภูจันทร์สีเทา

F412142 
[16X16]อิฐภูจันทร์-เทา
Itphuchan-Grey

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น