วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กระเบื้องปูพื้น(Floor Tiles) ขนาด 12"x12"

กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้ขนาด 12 x 12 นิ้ว


พื้นผิวหน้ากระเบื้องแบ่งออก เป็น2 ประเภท
1.หน้ามัน | Glossy 2. หน้าหยาบ | Matt

กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสวรรค์วิไลสีเขียว
05470 
[12x12]
สวรรค์วิไล-เขียว
Sawanwilai-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสวรรค์วิไลสีน้ำตาล
05472 
[12x12]
สวรรค์วิไล-นต.
Sawanwilai-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นชุ่มวารีสีฟ้า
05475  
[12x12]
ชุ่มวารี-ฟ้า
Chomvalee-SkyBlue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นชุ่มวารีมารูน
05476 
[12x12]
ชุ่มวารี-มารูน
Chomvalee-Maroon
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสวนนาริตะสีเขียว
05478 
[12x12]
สวนนาริตะ-เขียว
Suannarita-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสวนนาริตะสีแดง
05478 
[12x12]
สวนนาริตะ-แดง
Suannarita-Red
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสวนนาริตะสีเนื้อ
05481 
[12x12]
สวนนาริตะ-เนื้อ
Suannarita-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐฮอกไกโดสีเนื้อ
05483 
[12x12]
อิฐฮอกไกโด-เนื้อ
It Hoggaidoo-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นงามโมรีสีเขียว
05487 
[12x12]
งามโมรี-เขียว
Ngammoree-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นงามโมรีสีน้ำเงิน
05488 
[12x12]
งามโมรี-นง.
Ngammoree-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นงามโมรีสีเนื้อ
05490 
[12x12]
งามโมรี-เนื้อ
Ngammoree-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นนิลมาลีสีเขียว
05491 
[12x12]
นิลมาลี-เขียว
Ninmalee-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นนิลมาลีสีน้ำตาล
05492 
[12x12]
นิลมาลี-น้ำตาล
Ninmalee-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นนิลมาลีสีเนื้อ
05494 
[12x12]
นิลมาลี-เนื้อ
Ninmalee-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสร้อยลีลาสีเขียว
05495 
[12x12]
สร้อยลีลา-เขียว
Soi Leela-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสร้อยลีลาสีเนื้อ
05496 
[12x12]
สร้อยลีลา-เนื้อ
Soi Leela-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเพชรระเบียงสีเขียว
05501 
[12x12]
เพชรระเบียง-เขียว
Petchrabeing-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเพชรระเบียงสีเนื้อ
05502 
[12x12]
เพชรระเบียง-เนื้อ
Petchrabeing-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นไม้แพรจีบสีเนื้อ
05505 
[12x12]
ไม้แพรจีบ-เนื้อ
Maipraejeep-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเฟิร์นริมทางสีน้ำเงิน
05509 
[12x12]
เฟิร์นริมทาง-น้ำเงิน
Fernrimtang-Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเฟิร์นริมทางสีน้ำตาล
05511 
[12x12]
เฟิร์นริมทาง-น้ำตาล
Fernrimtang-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นวังเชสเตอร์สีเขียว
05512 
[12x12]
วังเชสเตอร์-เขียว
Wangchester-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นวังเชสเตอร์สีน้ำตาล
05514 
[12x12]
วังเชสเตอร์-น้ำตาล
Wangchester-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสักประทีปสีเนื้อ
05515 
[12x12]
สักประทีป-เนื้อ
Sakpratheep-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นโมกอังกฤษสีเนื้อ
05517 
[12x12]
โมกอังกฤษ-เนื้อ
MokAnggrit-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นโมกอังกฤษสีน้ำตาล
05518 
[12x12]
โมกอังกฤษ-น้ำตาล
MokAnggrit-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นกระจ่างมณีสีเนื้อ
05524 
[12x12]
กระจ่างมณี-เนื้อ
Krajangmanee-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นไม้เข้ารูปสีเนื้อ
05519 
[12x12]
ไม้เข้ารูป-เนื้อ
Maikaoroop-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นไม้เข้ารูปสีน้ำตาล
05520 
[12x12]
ไม้เข้ารูป-น้ำตาล
Maikaoroop-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นกระจ่างมณีสีแดง
05526 
[12x12]
กระจ่างมณี-แดง
Krajangmanee-Red
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นโถงชาตรีสีเขียว
05533 
[12x12]
โถงชาตรี-เขียว
Thongchatree-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นโถงชาตรีสีน้ำตาล
05534 
[12x12]
โถงชาตรี-น้ำตาล
Thongchatree-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นทรายทองสีน้ำตาล
05542 
[12x12]
ทรายสายทอง-น้ำตาล
Metara-
Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสวรรค์นันทาสีน้ำตาล
05552 
[12x12]
สวรรค์นันทา-น้ำตาล
Sawannanta-
Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสวรรค์นันทาสีเนื้อ
05553 
[12x12]
สวรรค์นันทา-เนื้อ
Sawannanta-
Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเพชรสวนจีนสีเขียว
05554 
[12x12]
เพชรสวนจีน-เขียว
Petchsuanjeen-
Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเพชรสวนจีนสีน้ำตาล
05556 
[12x12]
เพชรสวนจีน-น้ำตาล
Petchsuanjeen-
Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นแพรวไม้ดอกสีเนื้อ
BF197 
[12x12]
แพรวไม้ดอก-เนื้อ
Praewmaidok-
Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสวนนพคุณสีเขียว
BF198 
[12x12]
สวนนพคุณ-เขียว
Suannoppakhun-
Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสวนนพคุณสีเนื้อ
BF199 
[12x12]
สวนนพคุณ-เนื้อ
Suannoppakhun-
Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสวนนพคุณสีน้ำเงิน
BF200 
[12x12]
สวนนพคุณ-น้ำเงิน
Suannoppakhun-
Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นพลอยเคหะสีเขียว
BF202 
[12x12]
พลอยเคหะ-เขียว
Ploykaha-
Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นพลอยเคหะสีเนื้อ
BF203 
[12x12]
พลอยเคหะ-เนื้อ
Ploykaha-
Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานพลอยมณีสีฟ้า
F316224 
[12x12]
ลานพลอยมณี-ฟ้า
Lanploymanee-
SkyBlue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานพลอยมณีสีเขียว
F316225 
[12x12]
ลานพลอยมณี-เขียว
Lanploymanee-
Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานพลอยมณีสีเหลือง
F316227 
[12x12]
ลานพลอยมณี-เหลือง
Lanploymanee-
Yellow
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหินถมพลอยสีชมพู
F316231 
[12x12]
หินถมพลอย-ชมพู
Hinthomploy-
Pink
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหินถมพลอยสีฟ้า
F136234 
[12x12]
หินถมพลอย-ฟ้า
Hinthomploy-
SkyBlu
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหินถมพลอยสีเนื้อ
F316236 
[12x12
]หินถมพลอย-เนื้อ
Hinthomploy-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐเนื้อมุกสีครีม
F316246 
[12x12]
อิฐเนื้อมุก-ครีม
Itneurmuk-Cream
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นมณีราชาสีเขียว
F321055 
[12x12]
มณีราชา-เขียว
Maneeracha-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นมณีราชาสีส้ม
F321057 
[12x12]
มณีราชา-ส้ม
Maneeracha-Orange
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นไม้มัณฑนาสีเนื้อ
F324776 
[12x12]
ไม้มัณฑนา-เนื้อ
Mantana-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นไม้มัณฑนาสีน้ำตาล
F324777 
[12x12]
ไม้มัณฑนา-น้ำตาล
Mantana-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสักไหมปักสีเนื้อ
F324786 
[12x12]
สักไหมปัก-เนื้อ
Sakmhaipak-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสักไหมปักสีแดง
F324788 
[12x12]
สักไหมปัก-แดง
Sakmhaipak-Red
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นวังคำพรสีเนื้อ
F324796 
[12x12]
วังคำพร-เนื้อ
Wangkomporn-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นวังคำพรสีแดง
F324798 
[12x12]
วังคำพร-แดง
Wangkomporn-Red
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นโถงราชีนีมารูน
F324811 
[12x12]
โถงราชีนี-มารูน
Thongrachenee-maroon
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นโถงราชินีสีเขียว
F324815 
[12x12]
โถงราชินี-เขียว
Thongrachenee-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นตะโกแก้วสีเนื้อ
T304236 
[12x12]
ตะโกแก้ว-เนื้อ
Takhokaew-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นตะโกแก้วสีแดง
T304238 
[12x12]
ตะโกแก้ว-แดง
Takhokaew-Red
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสนประดู่สีเนื้อ
T304336 
[12x12]
สนประดู่-เนื้อ
Sonpradoo-Biege
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเรือนอัญชัญมารูน
T304351 
[12x12]
เรือนอัญชัญ-มารูน
Rueanunchan-Maroon
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเรือนอัญชัญสีเขียว
T304355 
[12x12]
เรือนอัญชัญ-เขียว
Ruenunchan-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเรือนอัญชันมณีสีเนื้อ
T304356 
[12x12]
เรือนอัญชัญ-เนื้อ
Ruenunchan-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นวังวีนัสสีน้ำเงิน
T304364 
[12x12]
วังวีนัส-น้ำเงิน
Wangvenus-Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นวังกรุหอมสีเขียว
T304375 
[12x12]
วังกรุหอม-เขียว
Wangkruhorm-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นวังกรุหอมสีแดง
T304378 
[12x12]
วังกรุหอม-แดง
Wangkruhorm-Red
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นดอกคำหอมสีน้ำเงิน
T304384 
[12x12]
ดอกคำหอม-น้ำเงิน
Dokkhamhorm-Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นดอกคำหอมสีเขียว
T304385 
[12x12]
ดอกคำหอม-เขียว
Dokkhamhorm-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหินแกร่งมณีสีเทา
T304397 
[12x12]
P612232
หินแกร่งมณี-เทา
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นโถงออสเตรเลียสีทอง
F324736 
[12x12]
โถงออสเตรเลีย-ทอง
Thongaustralia-Gold
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานนักพบสีชมพู
05446 
[12x12]
ลานนักพบ-ชมพู
Larnnudphop-Pink
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นภูพลอยสวยสีน้ำเงิน
F316174 
[12x12]
ภูพลอยสวย-น้ำเงิน
Phuploysuay-Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นโมกแซมศิลป์สีน้ำตาล
F324674 
[12x12]
โมกแซมศิลป์-น้ำตาล
Moksamsilp-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐพลาซ่าสีอิฐ
05052 
[12x12]
อิฐพลาซ่า-อิฐ
Itplaza-Brick
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นผิวเพชรพลอยสีส้ม
05405 
[12x12]
ผิวเพชรพลอย-ส้ม
Piwpetchploy-Orange
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นวังพร้อมพรสีน้ำตาล
05408 
[12x12]
วังพร้อมพร-นต.
Vangphromphon-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นโถงซีซ่าสีน้ำเงิน
05421 
[12x12]
โถงซีซ่า-นง.
Thongzeza-Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นโถงสวรรค์สีฟ้า
05456 
[12x12]
โถงสวรรค์-ฟ้า
Thongsawan-SkyBlue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเรือนกุหลาบ
05465 
[12x12]
เรือนกุหลาบ-
มารูน
Ruankularp-Maroon
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเรือนมณีงามมารูน
05465 
[12x12]
เรือนมณีงาม-มารูน
Ruanmaneengam-Maroon
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐฮอกไกโดสีเขียว
05482 
[12x12]
อิฐฮอกไกโด-เขียว
It Hoggaido-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นสวนมาโก๊ะสีน้ำเงิน
05485 
[12x12]
สวนมาโก๊ะ-นง.
Suanmako-Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นกระจ่างมณีสีเขียว
05523 
[12x12]
กระจ่างมณี-เขียว
Krajangmanee-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเพชรสวนจีนมารูน
05558 
[12x12]
เพชรสวนจีน-มารูน
Petchsuanjeen-Maroon
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหน่อพลอยสีเนื้อ
05738 
[12x12]
หน่อพลอย-เนื้อ
Norploy-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นหมอกทิพย์สีเนื้อ
BF162 
[12x12]
หมอกทิพย์-เนื้อ
MokThip-beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นตะวันนาสีน้ำเงิน
BF179 
[12x12]
ตะวันนา-น้ำเงิน
Tawanna-Blue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นตะวันนาสีเขียว
BF180 
[12x12]
ตะวันนา-เขียว
Tawanna-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นแพรหวานตาสีทอง
BF181 
[12x12]
แพรหวานตา-ทอง
Praewanta-Gold
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นแพรหวานตาสีเขียว
BF183 
[12x12]
แพรหวานตา-เขียว
Praewanta-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐแคนนาดาสีน้ำตาล
F312438  
[12x12]
อิฐแคนนาดา-น้ำตาล
Itcanada-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นลานหยดเงินสีดำ
F312699  
[12x12]
ลานหยดเงิน-ดำ
Larnyodngern-Black
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นแก้ววาดใหม่สีชมพู
1F312941 
[12x12]
แก้ววาดใหม่-ชมพู
Kaewwadmail-Pink
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นบ้านเช็คสเปียร์สีอิฐ
F312968 
[12x12]
บ้านเช็คสเปียร์-อิฐ
Bancheksapia-Brick
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอินเดียน่าสีเทา
F316122  
[12x12]
อินเดียน่า-เทา
Indiana-Grey
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นภูพลอยสวยสีเขียว
F316175  
[12x12]
ภูพลอยสวย-เขียว
Phuploysuay-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐมรกตสีเขียว
F324435
[12x12]
อิฐมรกต-เขียว
Itmorakot-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐมรกตสีเนื้อ
F324436 
[12x12]
อิฐมรกต-เนื้อ
Itmorakot-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นไม้เพิ่มทรัพย์สีน้ำตาล
F324467 
[12x12]
ไม้เพิ่มทรัพย์-น้ำตาล
Maiphoemsap-Brown
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นผลึกจินดาสีเขียว
F324495  
[12x12]
ผลึกจินดา-เขียว
Phaluekchinda-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นผึกจินดาสีทอง
F324497 
[12x12]
ผลึกจินดา-ทอง
Phaluekchinda-Gold
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเรือนงามสักสีเนื้อ
F324656 
[12x12]
เรือนงามสัก-เนื้อ
Ruanngamsak-Beige
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นอิฐพบเพชรสีฟ้า
P312174 
[12x12]
อิฐพบเพชร-ฟ้า
Itpobpetch-SkyBlue
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นเสน่ห์มณีสีเขียว
F31T304295 
[12x12]
เสน่ห์มณี-เขียว
Sanemanee-Green
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นแก้วเคียงพรมมารูน
T304311 
[12x12]
แก้วเคียงพรม-มารูน
Kaewkiengprom-Maroon
กระเบื้องปูพื้นโสสุโก้รุ่นแก้วเคียงพรมสีน้ำเงิน
T304314 
[12x12]
แก้วเคียงพรม-น้ำเงิน
Kaewkeingprom-Blue

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น